Anjum, Healbeamswei 12 (verkocht)

Te koop: monumentale kop-hals-rompboerderij met landbouwloods op 3.700 m² eigen grond.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

De monumentale kop-hals-romp boerderij met bijschuur, loods, erf, ondergrond met/zonder een perceel bouwland te Anjum, Healbeamswei 12.

Adres: Healbeamswei
Huisnummer: 12
Postcode: 9133 DP 
Plaats: Anjum
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw 
Hoofd type: Boerderij met bijschuur en loods
Grond: Eigen grond
Perceel opp.: 3.700 m²
Oppervlakte woonkamer: ca. 30 m²
Inhoud woongedeelte (binnenwerks gemeten): ca. 465 m³
Woonoppervlakte: ca. 188 m²
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 7
Aantal slaapkamers: 3

Vraagprijs: Verkocht onder voorbehoud.

Beschrijving

Woongedeelte kop-hals-romp boerderij
Indeling: Ruime zij-entree met toilet (geen wastafel) en toegang naar schuur; keukenkamer met keuken (kunststof aanrechtblad, oven, fornuis en afzuigkap, 1992); voorhal met meterkast (elektra/gas); slaapkamertje; woonkamer I met deels een tegelwand; doorloop met steile trap naar verdieping en toegang naar woonkamer II met deels een tegelwand, bedstee en aanwezige blinden; kelder (niet lekdicht) doorloop naar klein kantoortje met tegelwand; 
Verdieping: overloop met cv (Intergas VR, 2008); twee 2 slaapkamertjes; bergzolder met cv-ketel en spekhok.
In voormalig stalgedeelte: natte cel met douche, bad en wastafel en wasmachine aansluiting; bergruimte.

Bijzonderheden
Verbouwd in 1995.
Karakteristieke tegelwanden (plaatselijk enigszins beschadigd en loszittend).
  
Fundering: Opgemetseld
Vloeren hout: Beton (deels matig en verzakt)
Gevels: Steensmuren
Isolatie: Plafonds (deels)
Dak: Geïsoleerde dakplaten (polystyreen)
Kozijnen: Hout met deels enkel deels dubbele beglazing
Goten: Hout met zink
Zolder: Hout
Bouwjaar: 1806
Onderhoudstoestand: Matig tot redelijk, deels enige verzakking van de “kop” van het woongedeelte; kozijnen deels matig

Bedrijfsgedeelte boerderij (schuur + bijschuur)
Oppervlakte: ca. 400 m²
Fundering: Opgemetseld
Vloeren: Beton
Gevels: Steensmuren met overheaddeur en loopdeur; Bijschuur: halfsteens met kanteldeur (weggetimmerd)
Spantconstructie: houten gebinten en stalen spanten in verband met aangebrachte zolder
Dak: Riet
Goten: Hout met zink
Zolder: Hout
Bouwjaar: 1806
Onderhoudstoestand: Redelijk

Loods
Bouwjaar: 1985
Afmetingen: ca. 12 x 24 meter
Fundering: Op staal 
Vloeren : Beton
Gevels: Damwandprofielplaten met sectionaldeur en loopdeur en drukwand (achter)
Spantconstructie: Stalen spanten, geen vrije overspanning 
Dak: Damwandprofielplaten
Isolatie: Dupanelplaten (enigszins doorgezakt)
Onderhoudstoestand: Goed
Kwaliteit: Goed
Indeling: Opgericht voor de bewaring van pootaardappelen; 3 boxen met ondergrondse ventilatiekanalen van kalkzandsteen; ventilatieruimte met 6 ventilatoren

Erfverharding
Oppervlakte: ca. 700 m²
Aard: Beton

Overige informatie en bijzonderheden
Bijzonderheden: Het pand heeft de monumentenstatus, vastgelegd als publiekrechtelijke beperking: Besluit op basis van de Monumentenwet 1988.
Planologische bestemming:
Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel, welke is vastgesteld op 27 juni 2013. 
Bestemming:
Enkel bestemming: Agrarisch (opstallen en bouwland).
Archeologisch terrein (opstallen en bouwland).
Reliëf (boerderij).
Rijksmonument (boerderij).
Bouwvlak (opstallen).
Bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf (opstallen).
(Nader informatie op het gemeentehuis te Dokkum of via www.ruimtelijkeplannen.nl.)
Voor wat betreft wonen is overleg met de gemeente gewenst in verband met de huidige bestemming.
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er verder geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Energielabel: Voorlopig energielabel G.
Jachtrecht: Indien aanwezig op het perceel bouwland, dan verplicht koper zich dit recht te respecteren.
Lasten: De waterschapslasten voor het geheel bedragen € 182,71.
De ruilverkavelingslasten met als eindjaar 2019 bedragen € 92,62 per jaar.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Bouwland 
Aanvullende te koop:
Een perceel bouwland, groot 1.16.00 ha, gelegen naast de boerderij.
Grondsoort: Lichte zavelgrond.
Ontsluiting: Goed; aan de weg ontsloten en tegen de boerderij.

Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.
Aanvaarding en betaling: In overleg.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.