Achlum (Fr.), Deersum 1

Exclusief vleeskuikenbedrijf, bestaande uit een kop-hals-romp boerderij met ligboxenstal, 5 pluimveestallen met ca. 10.000 m² netto vloeroppervlak en verdere bijgebouwen. Totaal groot 8.77.90 ha.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Modern vleeskuikenbedrijf te Achlum (Fr.).
Bestaande uit: Boerderij (type kop-hals-romp) met stookhut, ligboxenstal, twee werktuigbergingen, vijf pluimveestallen met toebehoren, verwarmingsunit, warmtewisselaar, erfverharding, weegbrug, erf, ondergrond en weiland, staande en gelegen Deersum 1 te Achlum, totaal groot 8.77.90 ha.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Tjum, sectie D, 
nr. 725, groot (opstallen, weiland), 1.90.85 ha,
nr. 797, groot (opstallen, weiland), 1.65.20 ha,
nr. 901, groot (opstallen, weiland), 3.83.35 ha,
nr. 796, groot (weiland), 1.38.50 ha,
Totaal groot 8.77.90 ha.

Omschrijving

I. Boerderij
Woongedeelte
Indeling: Centrale hal te bereiken via schuur met toegang naar wasruimte en toilet met was-tafel; gang; inpandige ruimte met toegang naar badkamer met hoekbad, douche en wastafel en trap naar verdieping; keukenkamer met keuken met inbouwapparatuur (combimagnetron, koelkast, afzuigkap), kantoortje; woonkamer; slaapkamer; cv-ruimte met houtgestookte (pallets) cv-ketel te bereiken via schuur. 
Verdieping: Overloop; 6 slaapkamers met tuimelramen.

Bedrijfsgedeelte
Schuur bestaande uit deel met betonnen vloer; voormalige veestalling en gedeelte friese stalruimte; zolder in voormalige hooivakken en voormalige melkstal.

Bouwaard: Opbouw van steensmuren; Het woongedeelte is geïsoleerd met kozijnen met iso-lerende beglazing; centrale verwarming beneden en vloerverwarming in keukenkamer, woonkamer, badkamer; beschoten kap gedekt met deels dakpanplaten en deels pannen.
Bedrijfsgedeelte: Steensmuren met deels rieten kap deels dakpanplaten.

Bijzonderheden 
Nieuw riet 2015 (achter- en één zijvlak),
Woongedeelte gerenoveerd in 2008.

Bouwjaar: 1876.

Staat van onderhoud: Goed.

II. Ligboxenstal.
Bouwjaar: Omstreeks 1986. 
Opbouw: Steen (halfsteens), houten spanten (vrije overspanning), mestputten met rooster-vloer, schuifdeur, golfplatendak + topgevels van golfplaten (asbesthoudend) met dichte nok.
De stal is 1 + 1 rijig. Voormalig tanklokaal, thans bergruimte.
Capaciteit: Oorspronkelijk ca. 64 grootveeboxen, thans in gebruik voor jongveestalling.
Mestopslag: onder roostervloer, ca. 500 m³.
Afmeting: ca. 20 x 22 meter.
Kunstmestsilo.
Staat van onderhoud: redelijk tot goed.

III. Vijf vleeskuikenstallen.

Twee vleeskuikenstallen met centraal stuurlokaal.

Stal I en II
Afmeting: 20 x 90 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer, wanden van geïsoleerde betonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak (geïsoleerd).
Inrichting: 5 voer- en 6 waterlijnen, centrale verwarming. Ventilatie via nok en achterwand.
Centraal stuurlokaal met o.m. toilet.
Spoelwater opvangputten (2x); inhoud elk: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 22 ton.
Bouwjaar: 1997 resp. 2001.
Staat van onderhoud: goed

Twee vleeskuikenstallen met centraal stuurlokaal.

Stal III
Afmeting: 25 x 110 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer met vloerverwarming, wanden van geïsoleerde be-tonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak.(geïsoleerd). 
Inrichting: 6 voer- en 8 waterlijnen, centrale verwarming. Lengte ventilatie via achterwand.
Stuurlokaal. 
Spoelwater opvangputten (1 x); inhoud: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 25 ton.
Bouwjaar: 2005/2006.
Staat van onderhoud: Goed.

Stal IV
Afmeting: 29 x 110 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer, wanden van geïsoleerde betonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak(geïsoleerd) met daglichtpanelen.
Inrichting: 6 voer- en 8 waterlijnen, centrale verwarming. Lengte ventilatie via achterwand.
Stuurlokaal. 
Spoelwater opvangputten (1 x) ; inhoud: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 25 ton.
Bouwjaar: 2012.
Staat van onderhoud: Goed.

Tussen stal III en IV bevindt zich een warmtewisselaar (bj. 2012).

Stal V: Vleeskuikenstal met stuurlokaal
Afmeting: 22 x 90 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer, wanden van geïsoleerde betonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak (geïsoleerd) met daglichtpanelen.
Inrichting: 5 voer- en 6 waterlijnen, centrale verwarming. Lengte ventilatie via achterwand.
Stuurlokaal.
Spoelwater opvangputten (1 x). Inhoud: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 15 ton.
Warmtewisselaar.
Bouwjaar: 2016.
Staat van onderhoud: prima.

IV. Werktuigberging annex garage
Afmeting: ca. 6.30 x 21.50 meter. Opbouw van gegalvaniseerde spanten, betonvloer, met wanden van damwandprofielplaten op stenen voet en dak van sandwichpanelen met loop-deur en twee overheaddeuren. Staat van onderhoud: prima. Bouwjaar: 2015.

V. Werktuigberging met woonunit
Afmeting: 14 x 14 meter. Opbouw van houten spanten met betonvloer en wanden en dak van damwandprofielplaten. Staat van onderhoud: prima. Bouwjaar: 2017.
In de werktuigberging bevindt zich een woon-unit.

Erf
– pallet houtkachel; Bestaande capaciteit voor de huidige 5 stallen
– silo voor houtpallets van 30 ton
– erfverharding, prima staat, ca. 3.000 m2 beton (geschat)
– gierkolk; inhoud: ca. 80 m³
– mestplaat met drijfmestkelder
– kuilplaat ca. 6.5 x 60 meter
– twee silo’s voor kunstmest en krachtvoer
– weegbrug. Bouwjaar 2015

Pluimveerechten
Het aantal eenheden pluimveerecht bedraagt 84.884 st.

Weiland
Rond de gebouwen: 
Grondsoort: Lichte kleigrond. 
Mogelijkheid tot vergroting met een perceeltje weiland in (geliberaliseerde) pacht met een oppervlakte van 0.45.20ha.

Ligging
Het geheel ligt op korte afstand van Achlum en ca. 5 km van Franeker.

Planologische bestemming
Bestemmingsplan buitengebied 2013, vastgesteld op 25 juni 2015. 
Enkel bestemming: agrarisch.
Bouwvlak: bouwvlak.
Functieaanduiding: specifieke vorm van agrarisch-bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf.
Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone-radarverstoringsgebied.

Nadere informatie over het bestemmingsplan verkrijgbaar op het gemeentehuis van de gemeente Franekeradeel te Franeker, 14-0517 of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overige informatie en bijzonderheden:
NB-vergunning: Op 25 november is er een vergunning verleend voor wijziging veehouderij op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (zie bijlage).
Omgevingsvergunning: In verband met de bouw van de 5e stal (zie bijlage).
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch (geen gas en rioolaansluiting).
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig (zie kaart bodemloket).
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. op dak van de ligboxenstal. Bij eventuele ver-wijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatrege-len te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Erfdienstbaarheid: Het erf is via een prima betonweg belast met een erfdienstbaarheid ten behoe-ve van een achterliggend veehouderijbedrijf Deersum 2, ter grootte ca. 40 ha.
Energielabel: Voorlopig energielabel G. 
Bij de koop inbegrepen: Palletkachel voor woongedeelte; schaarhoogwerker; houtkrulstroooier; voerbakstrooier; 2 waterpompen; (beveiligings)camera’s; brandsensoren; gastank (primagaz) (huur); 
Nutsvoorzieningen: Water, elektra.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.  
BTW: Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling. Bij verkoop wordt er vanuit gegaan, dat het bedrijf wordt overgedragen op basis van artikel 37D op de wet Omzetbelasting (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper met betrekking tot het BTW-regime overneemt c.q. voortzet) (informeer bij uw accountant).

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Prijs: Op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132 / 06-2252 5720.

Garyp, Easterein 8A (verkocht)

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Woning met schuur, vrijstaande schuur, garage, paardenbak en weiland, met ca. 0.70.00 ha eigen grond aan het Easterein 8A te Garyp

(Het geheel is eveneens te koop als één geheel met de naastgelegen woning nr. 8.  Zeer geschikt met de mogelijkheid voor mantelzorg in de directe nabijheid).

Adres: Easterein 
Huisnummer: 8a
Postcode: 9263 PB 
Plaats: Garyp
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw 
Hoofd type: Geschakelde woning / 2-onder -1- kap
Grond: Eigen grond 
Perceel opp.: ca. 7.000 m²
Oppervlakte woonkamer: ca. 21 m²
Inhoud: ca. 385 m³
Woonoppervlakte: ca. 130 m²
Overige inpandige ruimte: ca. 177 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 0 m²
Externe bergruimte: 84 m²
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 3

Omschrijving

Woongedeelte
Type: Het woongedeelte in een voormalig KI-station.
Indeling:
Begane grond: Entree (zijgevel), hal, toilet, slaapkamer met eigen badkamer (douche en bad), woonkamer met open keuken v.v. terrasdeuren, 2e inpandig bijkeuken met toegang tot de schuur en de verdieping boven de schuur.
Verdieping: Overloop, badkamer (voorbereid), 2 slaapkamers w.v. 1 doorgang heeft naar een extra hobbyruimte.

Verwarming: Hetelucht (cv-ketel met warmte wisselaar).
Warmwater: Gasboiler.
Electra: 7 groepen, aardlekbeveiliging en krachtstroom.

De woning is rond 2000 gerealiseerd in de voormalige stalruimte van het KI-station.

Schuur
Indeling: Schuur, voormalige stalruimte met 8 paardenboxen. Zolder. Mestopvang: ca. 75 m3. Opp. ca. 177 m².
Constructie woongedeelte: Houtskeletbouw in het casco, opgemetselde fundering, betonvloeren begane grond, verdieping houten vloeren, gevels optrokken uit spouwmetselwerk met kozijnen met isolerende beglazing. Rieten kap. Het geheel is goed geïsoleerd.
Constructie schuur: Traditionele bouw, opgemetselde fundering, betonvloeren begane grond, stenozolder met PUR-laag, gevels optrokken uit spouwmetselwerk, betonkozijnen, sporenkap met houten gebinten, gedekt met riet en deels met damwandprofielplaten.

Bouwjaar van het geheel: 1950.

Bijgebouwen
Vrijstaande schuur van betonplaten. Vloer beton met mestopvang, ca. 150 m³.
Dak: houten spanten met golfplaten (asbesthoudend). Afmeting: ca. 6 x 11 meter.
Garage: Houten spanten met golfplatendak (asbesthoudend). Afm. ca. 3 x 6 meter.

Onderhoudstoestand van het geheel: Goed.

Erf
– ruim erf met klinker bestrating
– mestplaat, 4 x 11 meter, met gierkolk, ca. 88 m³
– paardenbak, afm. 20 x 40 meter

Weiland
Achter liggend perceel zandgrond.

Ligging
Op korte afstand van het dorp Garyp, landelijk, met een goede ontsluiting via de Wâldwei en Centrale As naar Drachten, Leeuwarden, Dokkum.

Bijzonderheden
Eventueel te koop met extra weiland.

Mogelijkheden: Uitermate geschikt voor het houden van paarden.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Bergum, sectie H, nr. 2977 (dls), groot 0.70.00 ha.

Planologische bestemming: Bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Tytsjerksteradiel, vastgesteld op 27 juni 2013.
Enkel bestemming: Wonen.
Dubbel bestemming waarde – landschap (wouden landschap).

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas, rioolaansluiting.  Septic-tank aanwezig voor de opvang van hemelwater met afvoer naar sloot.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig (zie kaart bodemloket).
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. op dak garage. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien. 
Erfdienstbaarheden: Nee
Energielabel: Voorlopig E.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Vraagprijs: € 385.000,00 k.k.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Garyp, Easterein 8 (verkocht)

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

De half-vrijstaande woning met schuur, garage’s en 2.705 m² eigen grond aan het Easterein 8 te Garyp

Adres: Easterein 
Huisnummer: 8
Postcode: 9263 PB 
Plaats: Garyp
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw 
Hoofd type: Geschakelde woning / 2-onder -1- kap
Grond: Eigen grond 
Perceel opp.: 2.705 m²
Oppervlakte woonkamer: ca. 44,80 m²
Inhoud: ca. 350 m³
Woonoppervlakte: ca. 110 m2 
Overige inpandige ruimte: ca. 240 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 0 m²
Externe bergruimte: ca. 72 m²
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 5
Aantal slaapkamers: 4

Omschrijving:

Woongedeelte
Type: Het woongedeelte van een voormalig KI-station.
Indeling:
Begane grond: Entree met toilet met wastafel en toegang naar diepe kelder, vaste trap naar verdieping en open meterkast; woonkamer met open keuken met inbouwapparatuur (vaatwasser, koelkast) en los fornuis, houten vloerdelen en deur naar terras; bijkeuken met vaste kasten.
Verdieping: Kleine overloop; inpandige badkamer met bad en wastafel; vier slaapkamers w.v. één ruime slaapkamer met kantoorhoek.

Verwarming: Centrale verwarming (beneden en op verdieping), HR-combi (2001).
Isolerende voorzieningen: Isolerende beglazing, en deels isolatie in woonkamer en één slaapkamer op verdieping.

Schuur
Indeling: Schuurgedeelte met gasmeter, tussengedeelte met zadelkamer, voormalige stierenstal met deels roostervloer. Ruime zolder.
Constructie woongedeelte: Traditionele bouw, opgemetselde fundering, betonvloeren begane grond, verdieping houten vloeren, gevels optrokken uit spouwmetselwerk met isolerende beglazing en deels isolatie in woonkamer en één slaapkamer op verdieping.
Constructie schuur: Traditionele bouw, opgemetselde fundering, betonvloeren begane grond, stenozolder, gevels optrokken uit spouwmetselwerk, betonkozijnen, sporenkap met houten gebinten, gedekt met riet en deels met damwandprofielplaten. Opp. ca. 240 m².

Bouwjaar van het geheel: 1950.

Bijgebouwen
Drie garageboxen (ca. 8 x 9 meter) met kanteldeuren en schuurruimte.

Onderhoudstoestand
Overwegend goed.

Erf
Ruim erf.

Ligging
Op korte afstand van Garyp met een goede ontsluiting via de Wâldwei en Centrale As naar Drachten, Leeuwarden, Dokkum.

Aanvullend te koop
Naastliggend weiland. Mogelijkheden tot ca. 3 ha.

Mogelijkheden
Uitermate geschikt voor het houden van paarden.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Bergum, sectie H, nr. 2976, groot 0.27.05 ha.

Planologische bestemming: Bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Tytsjerksteradiel, vastgesteld op 27 juni 2013.
Enkel bestemming: Wonen.
Dubbel bestemming waarde – landschap (wouden landschap)

Overige informatie en bijzonderheden:
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas, rioolaansluiting.  
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen (zie kaart bodemloket).
Erfdienstbaarheden: ja; ten behoeve van de naastgelegen woningen nrs. 4 en 6.
Energielabel: Voorlopig E.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Richtprijs: Verkocht onder voorbehoud

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.