Jirnsum, Rijksweg 4: Woning met schuur en ligboxenstal en ca. 20 ha weiland.

Woning met schuur en ligboxenstal en verdere bijgebouwen en diverse percelen weiland aan de Rijksweg 4 onder Jirnsum (verkocht onder voorbehoud)

Adres: Rijksweg
Huisnummer: 4
Postcode: 9011 XE
Plaats: Jirnsum
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw
Hoofd type: Woonboerderij
Grond: Eigen grond
Perceel opp. opstallen: ca. 0.70.00 ha
Oppervlakte weiland: ca. 19.89.30 ha
Oppervlakte woonkamer: ca. 17,9 m2
Inhoud woongedeelte: ca. 412 m3
Woonoppervlakte: ca. 167 m2
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 9
Aantal slaapkamers: 6

Omschrijving:
Woongedeelte:
Indeling:
Begane grond: Gang/hal met trap naar verdieping, meterkast, inpandig toilet met douche in trapkast;  woonkamer; 2e woonkamer met tegelvloer met vloerverwarming; keuken met eenvoudig rvs-aanrecht; slaapkamer met onderliggende molkenkelder; kleine slaapkamer met voormalige bedstee; kleine bergruimte met voormalige bedstee en kastruimte; doorgang naar schuur
Verdieping: Ruime overloop met kajuit en met cv-installatie (Nefit Ecomline HR);  vier eenvoudige slaapkamers met houten tussenwanden w.v. 1 met kajuit en de rest met dakramen

Bedrijfsgedeelte
Voormalige dubbele friese stal met dwarsstal, 2 hooivakken, houten zolder boven voormalige stalruimte

Constructie:
Woongedeelte:
Traditionele bouw, opgemetselde fundering, steensmuren (beraapt), beschoten kap gedekt met pannen en platdak gedekt met dakleer/bitumen; houten kozijnen met deels isolerende beglazing en deels enkel glas
Bedrijfsgedeelte: Houten gebinten met houten sporenkap, vloeren deels beton deels onverhard (hooivakken), gevels optrokken uit steensmuren, gedekt met pannen met riet onderschoten
Gevels aan verzakking onderhevig).

Voorzieningen:
– Centrale verwarming beneden
– Krachtstroom aanwezig.

Bouwjaar boerderij: oorspronkelijk 1843

Erf/erfverharding/ruwvoeropslag
Rondom de bedrijfsgebouwen
Aard: Beton
Mestplaat: Afm. ca. 5 x 7 meter; met opstaande rand
Kavelpad naar de weg: Lengte: ca. 75 meter
Kunstmestsilo: 1 st.

Ligboxenstal
Type inrichting: 2 + 1 rijig
Bouwjaar: 1985
Afmeting: Ca. 20 x 26.70 = 543 m2
Mestopslag + fundering: Ca. 450 m3; roostervloer met onder de looppaden en boxen mestputten van gemetselde betonblokken. De stal is onderheid
Gevels/topgevels: Spouwmuren; topgevels met damwandprofielbeplating en houten schuifdeur
Spantconstructie: Houten spanten (geen vrije overspanning) met dichte nok
Dakbedekking: Golfplaten (asbesthoudend)
Isolatie: Geen
Inrichting: Ca. 58 ligboxen voor grootvee, voerhek, roostervloer
Type melkstal:1 x 8 melkstal (zij aan zij) met krachtvoerverstrekking (kilo-matic); (reeds gedurende meerdere jaren niet meer in gebruik)
Tanklokaal: Oude melkwinningsapparatuur en gasboiler
Onderhoudstoestand: Goed

Bijgebouwen:
Stenen schuurtje met pannendak, groot ca. 5 x 6.7 meter met aangebouwde berging met kanteldeur en houten deur en golfplatendak, groot ca. 7.5 x 6.7 meter
Achter de woning: Klein stenen schuurtje met pannendak en klein schuurtje met wanden van damwandprofielplaten en pannendak

Ligging:
Landelijk gelegen met vrij uitzicht over de landerijen.

Mogelijkheden:
Het object leent zich uiteraard voor wonen en voor het houden van (hobby-matig) van vee, paarden en schapen.

Planologische Bestemming:
Bestemmingsplan buitengebied 2008, 2e partiele herziening van de voormalige gemeente Boarnsterhim, vastgesteld op 21 mei 2013.
Bestemming: Agrarisch (gebouwen, weiland)
Aanduiding: gaaf gebied

Weiland:
Grondsoort: Kalkarme zware kleigrond.
Alle percelen zijn gedraineerd.
Door de landerijen loopt een pers- en elektriciteitsleiding.

Overige informatie en bijzonderheden:
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas (geen riool- en kabelaansluiting).
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Belemmeringenwet Privaatrecht en Opstalrechten:
Perceel 1225: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van Vitens
Perceel 1244: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens
Perceel 1248: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens
Perceel 1291: Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van Vitens
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
Asbest: In het registergoed is voorzover aan verkoper bekend asbest verwerkt, o.m. op het dak van de ligboxenstal. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Pfas: Geen verontreiniging met Pfas bekend. Koper  vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid, die uit de aanwezigheid van enig Pfas in het registergoed kan voortvloeien.
Erfdienstbaarheden: Geen.
Energielabel: (voorlopig) G.
Mestplaatsingsruimte: Een aantal ha’s zijn voor 2020 niet beschikbaar voor mestplaatsingsruimte (aantal ha’s in overleg)
Betalingsrechten: Overname betalingsrechten van derden
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

De boerderij is eveneens te koop zonder weiland.

Vraagprijs: n.o.t.k.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht bij aankoop een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Ginnum, Harstawei 13 (verkocht)

Te koop: Melkveehouderijbedrijf, bestaande uit een z.g.o.h. stelpboerderij met ligboxenstal en weiland. Totale oppervlakte 3.00.00 ha.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveehouderijbedrijf aan de Harstawei 13 te Ginnum bestaande uit: De fraaie stelpboerderij met aangebouwde ligboxenstal, schuurtje, mestsilo, erf, erfverharding, sleufsilo’s, ondergrond en weiland, totaal groot 3.00.00 ha.

Omschrijving

Woongedeelte
Indeling:
Ruime hal/gang met toilet en inloopkast; badkamer met douche, bad en wastafel; meterkast; vaste trap naar verdieping; slaapkamer/werkkamer; kelder met watermeter; woonkamer; woonkeuken met keuken met inbouwapparatuur (koelkast, vaatwasser, afzuigkap); inloopkast met gasmeter; vaste kast; bijkeuken met deur naar terras, cv-ketel (combi Nefit 2012) en werkkast;

Verdieping: Overloop; inloopkast; toilet met wastafel; vijf slaapkamers. 

Bijzonderheden
Verbouw woongedeelte: 1992.

Constructie woongedeelte
Steensmuren voorzien van voorzetwanden + isolatie.
Vloeren: Deels hout, deels beton.
Verdiepingsvloer: Hout.
Wanden: Gipsplaten.
Plafonds: Gips (1 slaapkamer en overloop zachtboard).
Kunststof dakkapel en 5 dakramen (w.v. twee lek).
Centrale verwarming (boven en beneden).
Isolatie en isolerende beglazing.
Goten: Deels kunststof, deels hout/zink.
Nieuwe dakpannen: 2009.

Bedrijfsgedeelte schuur
Thans ingericht voor de melkveehouderij

Bouwjaar: ca. 1900.

Constructie bedrijfsgedeelte
Steensmuren met rieten kap (nieuw riet 2010 en 2014).
Kunststof goten.

Bijgebouwen
Stenen schuur met pannen dak. Afmeting: ca. 4.5 x 9 meter.

Ligboxenstal 
Bouwjaar: 1974
Opbouw: Voor- en zijgevels van een stenen spouwmuur voorzien van windbreekgaas, metalen schuifdeuren, roostervloer met onderliggende mestopslag, houten spanten (geen vrije overspanning), golfplatendak (asbestvrij, nieuw mei 2018) met open nok.
Afmeting: ca. 23 x 36 meter.

Indeling
2 + 2 rijig met 98 grootveeboxen (gerenoveerd ) en twee afdelingen met totaal 40 jongveeboxen (gerenoveerd) en voerhek (gerenoveerd).
Mestopslag onder roostervloer met ca. 400 m3 mestopslag.
Gedeelte wachtruimte met roostervloer met ca. 140 m³ mestopslag.
Tanklokaal en separate machineruimte.

Erf
– oprijlaan asfalt (2012)
– metalen mestsilo, inhoud ca. 785 m³; bouwjaar 2005
– gierkolk met ca. 120 m3 mestopslag
– erfverharding (beton): ca. 775 m²
– sleufsilo’s: groot ca. 10 x 24 x 1.50 meter (3x)
– mestplaat met opstaande rand. groot ca. 6 x 6 x 1 meter
– vier krachtvoer- en kunstmestsilo’s

Weiland
Grondsoort: Lichte kleigrond. Gelegen rond de boerderij. Oppervlakte ca. 2.00.00 ha.

Planologische bestemming
Agrarisch.
Zie ook: www.ruimtelijkeplannen.nl of nadere informatie verkrijgbaar op het gemeentehuis Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert; tel. 0518-418888.

Milieuvergunning
Vergunning op basis van de natuurbeschermingswet 1998 is toegekend voor 98 melkkoeien en 70 st. jongvee. 

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas en rioolaansluiting.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. 
Asbest: In het registergoed is nog iets asbest verwerkt. Verder is het object asbestvrij en klaar voor 2024. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. 
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Energielabel: E
Jachtrecht: Verhuurd.

Lasten
De waterschapslasten bedragen:
I. Gebouwd: € 223,10 
II. Weiland (ongebouwd): € 71,12 per ha  
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.  
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.
Aanvaarding en betaling: In overleg.
Vraagprijs: Verkocht

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Achlum (Fr.), Deersum 1

Exclusief vleeskuikenbedrijf, bestaande uit een kop-hals-romp boerderij met ligboxenstal, 5 pluimveestallen met ca. 10.000 m² netto vloeroppervlak en verdere bijgebouwen. Totaal groot 8.77.90 ha.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Modern vleeskuikenbedrijf te Achlum (Fr.).
Bestaande uit: Boerderij (type kop-hals-romp) met stookhut, ligboxenstal, twee werktuigbergingen, vijf pluimveestallen met toebehoren, verwarmingsunit, warmtewisselaar, erfverharding, weegbrug, erf, ondergrond en weiland, staande en gelegen Deersum 1 te Achlum, totaal groot 8.77.90 ha.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Tjum, sectie D, 
nr. 725, groot (opstallen, weiland), 1.90.85 ha,
nr. 797, groot (opstallen, weiland), 1.65.20 ha,
nr. 901, groot (opstallen, weiland), 3.83.35 ha,
nr. 796, groot (weiland), 1.38.50 ha,
Totaal groot 8.77.90 ha.

Omschrijving

I. Boerderij
Woongedeelte
Indeling: Centrale hal te bereiken via schuur met toegang naar wasruimte en toilet met was-tafel; gang; inpandige ruimte met toegang naar badkamer met hoekbad, douche en wastafel en trap naar verdieping; keukenkamer met keuken met inbouwapparatuur (combimagnetron, koelkast, afzuigkap), kantoortje; woonkamer; slaapkamer; cv-ruimte met houtgestookte (pallets) cv-ketel te bereiken via schuur. 
Verdieping: Overloop; 6 slaapkamers met tuimelramen.

Bedrijfsgedeelte
Schuur bestaande uit deel met betonnen vloer; voormalige veestalling en gedeelte friese stalruimte; zolder in voormalige hooivakken en voormalige melkstal.

Bouwaard: Opbouw van steensmuren; Het woongedeelte is geïsoleerd met kozijnen met iso-lerende beglazing; centrale verwarming beneden en vloerverwarming in keukenkamer, woonkamer, badkamer; beschoten kap gedekt met deels dakpanplaten en deels pannen.
Bedrijfsgedeelte: Steensmuren met deels rieten kap deels dakpanplaten.

Bijzonderheden 
Nieuw riet 2015 (achter- en één zijvlak),
Woongedeelte gerenoveerd in 2008.

Bouwjaar: 1876.

Staat van onderhoud: Goed.

II. Ligboxenstal.
Bouwjaar: Omstreeks 1986. 
Opbouw: Steen (halfsteens), houten spanten (vrije overspanning), mestputten met rooster-vloer, schuifdeur, golfplatendak + topgevels van golfplaten (asbesthoudend) met dichte nok.
De stal is 1 + 1 rijig. Voormalig tanklokaal, thans bergruimte.
Capaciteit: Oorspronkelijk ca. 64 grootveeboxen, thans in gebruik voor jongveestalling.
Mestopslag: onder roostervloer, ca. 500 m³.
Afmeting: ca. 20 x 22 meter.
Kunstmestsilo.
Staat van onderhoud: redelijk tot goed.

III. Vijf vleeskuikenstallen.

Twee vleeskuikenstallen met centraal stuurlokaal.

Stal I en II
Afmeting: 20 x 90 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer, wanden van geïsoleerde betonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak (geïsoleerd).
Inrichting: 5 voer- en 6 waterlijnen, centrale verwarming. Ventilatie via nok en achterwand.
Centraal stuurlokaal met o.m. toilet.
Spoelwater opvangputten (2x); inhoud elk: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 22 ton.
Bouwjaar: 1997 resp. 2001.
Staat van onderhoud: goed

Twee vleeskuikenstallen met centraal stuurlokaal.

Stal III
Afmeting: 25 x 110 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer met vloerverwarming, wanden van geïsoleerde be-tonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak.(geïsoleerd). 
Inrichting: 6 voer- en 8 waterlijnen, centrale verwarming. Lengte ventilatie via achterwand.
Stuurlokaal. 
Spoelwater opvangputten (1 x); inhoud: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 25 ton.
Bouwjaar: 2005/2006.
Staat van onderhoud: Goed.

Stal IV
Afmeting: 29 x 110 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer, wanden van geïsoleerde betonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak(geïsoleerd) met daglichtpanelen.
Inrichting: 6 voer- en 8 waterlijnen, centrale verwarming. Lengte ventilatie via achterwand.
Stuurlokaal. 
Spoelwater opvangputten (1 x) ; inhoud: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 25 ton.
Bouwjaar: 2012.
Staat van onderhoud: Goed.

Tussen stal III en IV bevindt zich een warmtewisselaar (bj. 2012).

Stal V: Vleeskuikenstal met stuurlokaal
Afmeting: 22 x 90 meter.
Opbouw van stalen spanten, betonvloer, wanden van geïsoleerde betonelementen, topgevels damwandprofielplaten en golfplatendak (geïsoleerd) met daglichtpanelen.
Inrichting: 5 voer- en 6 waterlijnen, centrale verwarming. Lengte ventilatie via achterwand.
Stuurlokaal.
Spoelwater opvangputten (1 x). Inhoud: ca. 25 m³.
Vier voersilo’s van elk ca. 15 ton.
Warmtewisselaar.
Bouwjaar: 2016.
Staat van onderhoud: prima.

IV. Werktuigberging annex garage
Afmeting: ca. 6.30 x 21.50 meter. Opbouw van gegalvaniseerde spanten, betonvloer, met wanden van damwandprofielplaten op stenen voet en dak van sandwichpanelen met loop-deur en twee overheaddeuren. Staat van onderhoud: prima. Bouwjaar: 2015.

V. Werktuigberging met woonunit
Afmeting: 14 x 14 meter. Opbouw van houten spanten met betonvloer en wanden en dak van damwandprofielplaten. Staat van onderhoud: prima. Bouwjaar: 2017.
In de werktuigberging bevindt zich een woon-unit.

Erf
– pallet houtkachel; Bestaande capaciteit voor de huidige 5 stallen
– silo voor houtpallets van 30 ton
– erfverharding, prima staat, ca. 3.000 m2 beton (geschat)
– gierkolk; inhoud: ca. 80 m³
– mestplaat met drijfmestkelder
– kuilplaat ca. 6.5 x 60 meter
– twee silo’s voor kunstmest en krachtvoer
– weegbrug. Bouwjaar 2015

Pluimveerechten
Het aantal eenheden pluimveerecht bedraagt 84.884 st.

Weiland
Rond de gebouwen: 
Grondsoort: Lichte kleigrond. 
Mogelijkheid tot vergroting met een perceeltje weiland in (geliberaliseerde) pacht met een oppervlakte van 0.45.20ha.

Ligging
Het geheel ligt op korte afstand van Achlum en ca. 5 km van Franeker.

Planologische bestemming
Bestemmingsplan buitengebied 2013, vastgesteld op 25 juni 2015. 
Enkel bestemming: agrarisch.
Bouwvlak: bouwvlak.
Functieaanduiding: specifieke vorm van agrarisch-bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf.
Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone-radarverstoringsgebied.

Nadere informatie over het bestemmingsplan verkrijgbaar op het gemeentehuis van de gemeente Franekeradeel te Franeker, 14-0517 of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overige informatie en bijzonderheden:
NB-vergunning: Op 25 november is er een vergunning verleend voor wijziging veehouderij op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (zie bijlage).
Omgevingsvergunning: In verband met de bouw van de 5e stal (zie bijlage).
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch (geen gas en rioolaansluiting).
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig (zie kaart bodemloket).
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. op dak van de ligboxenstal. Bij eventuele ver-wijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatrege-len te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Erfdienstbaarheid: Het erf is via een prima betonweg belast met een erfdienstbaarheid ten behoe-ve van een achterliggend veehouderijbedrijf Deersum 2, ter grootte ca. 40 ha.
Energielabel: Voorlopig energielabel G. 
Bij de koop inbegrepen: Palletkachel voor woongedeelte; schaarhoogwerker; houtkrulstroooier; voerbakstrooier; 2 waterpompen; (beveiligings)camera’s; brandsensoren; gastank (primagaz) (huur); 
Nutsvoorzieningen: Water, elektra.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.  
BTW: Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling. Bij verkoop wordt er vanuit gegaan, dat het bedrijf wordt overgedragen op basis van artikel 37D op de wet Omzetbelasting (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper met betrekking tot het BTW-regime overneemt c.q. voortzet) (informeer bij uw accountant).

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Prijs: Op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132 / 06-2252 5720.

Ginnum, Harstawei 13 (verkocht)

Fraaie woonboerderij met agrarisch opstallen, erf, ondergrond en weiland, groot 3.00.00 ha.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

De fraaie en zeer goed onderhouden stelpboerderij met agrarische bedrijfsopstallen (ligboxenstal, mestsilo), erf , ondergrond en weiland. Totaal groot 3.00.00 ha.

Omschrijving

Woongedeelte
Indeling:
Ruime hal/gang met toilet en inloopkast; badkamer met douche, bad en wastafel; meterkast; vaste trap naar verdieping; slaapkamer/werkkamer; kelder met watermeter; woonkamer; woonkeuken met keuken met inbouwapparatuur (koelkast, vaatwasser, afzuigkap); inloopkast met gasmeter; vaste kast; bijkeuken met deur naar terras, cv-ketel (combi Nefit 2012) en werkkast;

Verdieping: overloop; inloopkast; toilet met wastafel; vijf slaapkamers.

Bijzonderheden: Verbouw woongedeelte: 1992.

Constructie woongedeelte
Steensmuren voorzien van voorzetwanden + isolatie.
Vloeren: Deels hout, deels beton.
Verdiepingsvloer: Hout.
Wanden: Gipsplaten.
Plafonds: Gips (1 slaapkamer en overloop zachtboard)
Kunststof dakkapel en 5 dakramen (w.v. twee lek).
Centrale verwarming (boven en beneden).
Isolatie en isolerende beglazing.
Goten: deels kunststof, deels hout/zink.
Nieuwe dakpannen: 2009.

Bedrijfsgedeelte schuur
Thans ingericht voor de melkveehouderij.
Bouwjaar: ca. 1900.

Constructie bedrijfsgedeelte
Steensmuren met rieten kap (nieuw riet 2010 en 2014).
Kunststof goten.

Bijgebouwen
Stenen schuur met pannen dak. Afmeting: ca. 4.5 x 9 meter.

Ligboxenstal
Bouwjaar: 1974.
Opbouw: Voor- en zijgevels van een stenen spouwmuur voorzien van windbreekgaas, metalen schuifdeuren, roostervloer met onderliggende mestopslag, houten spanten (geen vrije overspanning), golfplatendak (nieuw mei 2018) met open nok.
Afmeting: ca. 23 x 36 meter.

Indeling
– 2 + 2 rijig met 98 grootveeboxen (gerenoveerd ) en twee afdelingen met totaal 40 jongveeboxen (gerenoveerd) en voerhek (gerenoveerd)
– mestopslag onder roostervloer met ca. 400 m³ mestopslag
– gedeelte wachtruimte met roostervloer met ca. 140 m³ mestopslag
– tanklokaal en separate machineruimte

Erf
– oprijlaan asfalt (2012)
– metalen mestsilo, inhoud ca. 785 m³; bouwjaar 2005
– gierkolk met ca. 120 m3 mestopslag
– erfverharding (beton): ca. 775 m²
– sleufsilo’s: groot ca. 10 x 24 x 1.50 meter (3x)
– mestplaat met opstaande rand. groot ca. 6 x 6 x 1 meter
– vier krachtvoer- en kunstmestsilo’s

Weiland
Grondsoort: Lichte kleigrond. Liggend rond de boerderij.

Planologische bestemming
Bestemmingsplan buitengebied: Vastgesteld d.d. 13 februari 2014.
Bestemming: Agrarisch (gebouwen en weiland).
Dubbelbestemming: Archeologie.
Dubbelbestemming: Reliëf terpen en kruinige percelen.
Dubbelbestemming: Gasleiding.
Vrijwaringzone: Radarverstoringsgebied.
Zie ook: www.ruimtelijkeplannen.nl of nadere informatie verkrijgbaar op het gemeentehuis Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert; tel. 0518-418888.

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas en rioolaansluiting.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Asbest: In het registergoed is nog iets asbest verwerkt. Verder is het object asbestvrij en klaar voor 2024. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen.
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Energielabel: E.

Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Vraagprijs: Verkocht
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Wirdum, Grienedyk 7 (verkocht)

Een modern veehouderijbedrijf, bestaande uit de woning met aangebouwde ligboxenstallen, loods, sleufsilo’s, erfverharding, kavelpad en diverse percelen weiland, Grienedyk 7 te Wirdum (Fr.), groot 83.19.20 ha.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een modern veehouderijbedrijf, bestaande uit de woning met aangebouwde ligboxenstallen, loods, sleufsilo’s, erfverharding, kavelpad en diverse percelen weiland, Grienedyk 7 te Wirdum (Fr.), groot 83.19.20 ha.

Omschrijving

Woning
Indeling:
Entree/hal met plavuizenvloer, meterkast, toilet met wastafel en trap naar verdieping; woonkeuken met erker en inbouwkeuken (1997) met vaatwasser, afzuigkap, combi-oven, inductie kookplaat en koelkast; houten vloer; woonkamer met “Tigchel Finoven” kachel en houten vloer; slaapkamer, bijkeuken met inloopdouche met vloerverwarming; berging (in voormalige garage);

Verdieping: Overloop met vlizotrap naar verdieping; badkamer met bad, wastafel en toilet; drie slaapkamers.
Bouwjaar: 1986.

Bouwaard: Spouwmuren met houten kozijnen met isolerende beglazing (uitzetraam enkel glas); dak gedekt met pannen met onderliggende dakplaten (geïsoleerd). De woning is onderheid.

Ligboxenstallen
Bouwjaar: 1986, uitgebreid in 1997.
Nieuwbouw stal: 2009.

Ligboxenstal I
Opbouw: kelder van betonblokken met roostervloer en mestputten onder looppad en boxen; gevels van betonelementen (hoogstwaarschijnlijk enigszins asbesthoudend) en topgevels damwandprofielplaten, schuifdeur en overheaddeur (elektrisch), houten spanten en dak van geïsoleerde (ca. 4 cm purisolatie) sandwichplaten

Uitbreiding: mestkelder van gestort beton, volledig onderkelderd.
Afmeting: ca. 27 x 68 meter.

Ligboxenstal II (in vaste verbinding met ligboxstal I)
Opbouw: mestkelder van gestort beton met roostervloer en volledig onderkelderd, stalen spanten (gegalvaniseerd), zijgevel voorzien van schermdoek (automatisch), topgevels damwandprofielplaten, 2 overheaddeuren (elektrisch).

Afmeting: ca. 24 x 52 meter.

Inrichting totaal
Tanklokaal met melktank (16.000 ltr.) en slootwaterpomp voor het vee; kantoortje, toilet, afkalfruimte, jongveeafdeling (afgeschermd) met 15 eenlingboxen en strohokken en 15 kalverboxen; 94 jongveeboxen; 174 grootveeboxen met deels waterbedden (deels in oude stal) en deels koematrassen, 5 voerboxen + randapparatuur, deels zelfsluitend voerkhek, open visgraatmelkstal 2 x 12 stand 600 met automatische afname apparatuur (Boumatic), uitbreiding mogelijk tot 2 x 16 stands; wachtruimte met opdrijfhek en in onderliggende machinekelder met melkwinningsapparatuur.

In oude stal: Bulksilo en zolder.

Totale mestopslag: ca. 4.000 m³.

Nog aan te passen
– led-verlichting in stal
– lichtinval in melkstal (nieuw kozijn)

Loods
Opbouw van ijzeren spanten met wanden van damwandprofielplaten, vloer verhard met deels beton en deels tegels, dak van sandwichpanelen.
Afmeting: ca. 18 x 40 meter.

Erf
– sleufsilo’s: 10 x 44 meter x 250 m (2x); 5 en 6 x 37 meter x 120 meter
– 3 kleine silo’s van ca. 5 x 9 meter x 120 (voor bijproducten)
– erfverharding met toegang naar kavelpad, lang ca. 640 meter

Verdeling ondergrond weiland
Ondergrond gebouwen en erf: ca. 1.25.00 ha
Weiland: ca. 81.94.20 ha

Weiland
Grondsoort: Zeekleigrond bestaand uit overwegend een kalkarme en kalkloze zware kleigrond met een matig humeuse bovengrond overgaand op een zware knipkleiondergrond.
Ca. 70 ha ligt rond de gebouwen en een kavel, groot 11.37.55 ha ligt ten noorden van Wirdum aan de weg ontsloten. Alle percelen zijn gedraineerd.

Planologie
Bestemmingsplan buitengebied Leeuwarden. Onherroepelijk vastgesteld op 23 april 2014.

Rond de bedrijfsopstallen:
Bestemming: Agrarisch
Dubbel bestemming: Deels archeologie 3

Bijzonderheden
Betalingsrechten 2017: Aantal: 90,11 st. Uitkering 2017 na kortingen: €36.092,67 (zie bijlage)
Mestvoorraad per 31/12/17: Dient te worden overgenomen.
Ruilverkavelingslasten: € 3.461,37 per jaar. Eindjaar 2023.
Waterschapslasten: € 72,52 / ha voor ongebouwd; € 544,72 (gebouwd 2017) 
Fosfaatreferentie per 2 juli 2015: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 55 stuks jongvee van 1 jaar en ouder, 55 stuks jongvee van 1 jaar en jonger en 152 melk- en kalfkoeien, omgerekend 8.222,9 kg  (bruto) fosfaat. Na korting (in verband met niet–grondgebondenheid) is dit 8.158 kg fosfaat.
Grondgebonden: 2017: Nee
Grondmonsters: Aanwezig. 
BTW: Het bedrijf zit in de BTW-regeling. De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37 van de Wet op de Omzetbelasting (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper met betrekking tot het BTW-regime overneemt cq. voortzet).
Silo’s: Kunstmest (1x) en krachtvoersilo’s (4x)
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. 
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. in de wandpanelen van een gedeelte van de ligboxenstal. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. 
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Nutsvoorzieningen: Gas, water, elektra.
Zakelijke lasten: Op enkele percelen is gevestigd een zakelijk recht van opstal voor het in eigendom hebben en houden van nutsvoorzieningen ten behoeve van de NV Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, ten behoeve van de BV Aktivabedrijf Enexis-Friesland BV gevestigd te Rosmalen en ten behoeve van de NV Gasunie, gevestigd te Groningen.
NB-vergunning: Op 26 augustus 2016 is er een NB-vergunning verleend voor het houden van categorie A1.100: 160; A3.100: 104; A4.100: 2 .
Derogatie: Wordt voor 2018 aangevraagd.
Jachtrecht: Verhuurd.
Energielabel: Wordt aangevraagd.
Milieuvergunning: Aanwezig.
Verplichting: Koper is verplicht om een waarborgsom te storten  bij de notaris of een bankgarantie te overleggen van 10% van de koopsom.
Overname: Het geheel is over te nemen als going-concern incl. veestapel, inventaris, machines en ruwvoer.
Overdrachtsbelasting: Voor zover van toepassing overname kettingbeding en doorschuiven sanctie terugbetaling overdrachtsbelasting in verband met het in stand houden van de 10 jaars termijn agrarisch gebruik.
Splitsing koopsom: Wordt voorbehouden aan verkoper.
Geliberaliseerde pacht: Van de totale oppervlakte kan ca. 11.37.55 ha in geliberaliseerde pacht worden verkregen voor de termijn van 6 jaar tegen een pachtprijs van € 1.250,00 per ha per jaar.
Tussentijdse aanpassing is mogelijk als gevolg van verhuur voor een aan te leggen “Zonnepark”, voor ca. 1.00.00 ha. Pachter verplicht zich hieraan mee werken en dan afstand te doen van dit pachtrecht voor ca. 1.00.00 ha.

Bezichtiging: Uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Deze beschrijving is met zorg samengesteld. Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.