’t Zandt, Omtadaweg 1

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Het melkveebedrijf, bestaande uit een vrijstaande woning met twee ligboxenstallen, erf, ondergrond en weiland, plaatselijk bekend Omtadaweg 1 te ’t Zandt (Gr.), groot 60.48.38 ha.

Omschrijving:
Woongedeelte:
Indeling:
Begane grond: Entree/hal met open trap naar verdieping, meterkast en toilet; woonkeuken met keuken met inbouwapparatuur (oven, vaatwasser, koelkast); woonkamer met deur naar terras; slaapkamer; bijkeuken met cv-ketel (Nefit combi Topline HRC 30); garage met kanteldeur
Verdieping: Overloop met inbouwkast en met vlizotrap naar zolderberging: vier slaapkamers w.v. drie met inbouwkasten; badkamer met douche, wastafel en toilet.
Bergzolder (in de nok)

Bouwaard:
Traditioneel in 1996 gebouwde vrijstaande woning, onderheid, met vloeren van beton (begane grond en verdieping), spouwmuren en gedekt met betonpannen.
Isolerende voorzieningen: Spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, Isolerende beglazing
Verwarming via cv-ketel: Centrale verwarming (beneden en boven)

Ligboxenstal I:
Type stal: Ligboxenstal
Bouwjaar: 1996
Afmeting: 25 x 67 meter
Mestopslag: Ca. 2.500 m3
Fundering: Mestkelder
Gevels: Damwanprofielplaten en spacecliding
Spantconstructie:  Stalen (geen vrije overspanning)
Dakbedekking: Golfplaten (vernieuwd 2020)
Isolatie: Nee
Inrichting: Werktuigberging (9 x 25 meter); stalruimte: 2 + 2 rijig met 104 grootveeboxen, 42 jongveeboxen, 35 kalverboxen en 2 strohokken met zolder, voormalig tanklokaal en voormalig melkstal, thans ingericht als kalverruimte met eenlingboxen, met elektrische boiler.
Bijzonderheden: Plaatselijk enig achterstallig onderhoud (voerhek, watervoorziening)

Ligboxenstal II:
Type: Ligboxenstal met melkstal
Met certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij
Bouwjaar: 2012
Afmeting: Ca.  32 x 45/52
Mestopslag: Ca. 2.500 m3
Fundering: Gestort beton
Gevels: Betonpanelen en damwandprofielplaten met vogelgaas en afsluitbaar met vouwdoek aangestuurd door een weercomputer
Spantconstructie: Stalen spanten, geen vrije overspanning
Dakbedekking: Sandwichpanelen
Isolatie: Dak
Inrichting: 4 rijig; 121 grootveeboxen en 4 krachtvoerboxen; waterrondpompsysteem met verwarming; tanklokaal; machinekamer; regelruimte, hygiëne sluis; toilet met douche; opslag zaagsel; twee strohokken
Melkstal: Draaimelkstal, 24 stands
Melktank: Ca. 7.000 ltr.
Onderhoudstoestand: Prima
Bijzonderheden: 2 elektrische mestmixers (vaste opstelling)
Op het dak liggen 112 zonnepanelen (2014, schoongemaakt 2020)

MESTOPSLAG:
Totale mestopslag bedrijf: ca. 5.000 m3

Mestplaat
Afmeting: ca. 6 x 10 x 1 meter
Aard: Beton

RUWVOEROPSLAG
Type: Sleufsilo’s (3x)
Afmeting: Ca. 40 x 8 x 2 meter; 40 x 11.5 x  2 meter; 30 x 7.5 x 1.5 meter(1 wand)
Type verharding: Beton en/of asfalt

ERFVERHARDING
Oppervlakte: Ca. 1.500 m2
Aard: Beton en stelconplaten

GRONDEN
Oppervlakte: ca. 59.13.38 ha (één kavel, rondom de boerderij)
Grondsoort: Zware kalkhoudende kleigrond met een matig humeuse bovengrond op een zware kleiondergrond, gedraineerd, met een goede ontsluiting direct achter en naast de bedrijfsgebouwen en via een kavelpad, lang ca. 450 meter x 3.50 meter breed. Er ligt een drinkwaterleiding in het land voor het vee.

PLANOLOGISCHE BESTEMMING:
Opstallen en weiland
Gemeente Loppersum: Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 27 mei 2013:
Enkel bestemming: Agrarisch
Weiland
Gemeente Delfzijl
Bestemmingsplan Buitengebied Noord:
Enkel bestemming: Agrarisch – dijken landschap

OVERIGE INFORMATIE EN BIJZONDERHEDEN:
Zakelijke rechten:
Perceel 120, 121 is belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Gasunie Transport Services te Groningen en een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van waterschap Noorderzijlvest te Groningen
Perceel 350 is belast met Opstarecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen en waterschap Noorderzijlvest te Groningen
Perceel 351 en 1553 is belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van waterschap Noorderzijlvest te Groningen
Perceel 406 is belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen en EBN B.V. te Utrecht
Perceel 408 is belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van EBN B.V. te Utrecht en de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas (geen riolering, van woonhuis gaat naar mestkelder)
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Volgens de bodemloketkaart is het bebouwde perceel voldoende onderzocht.
Asbest: In het registergoed is geen asbest verwerkt.
Energielabel: Wordt aangevraagd.
Jachtrecht: Stopt bij verkoop
Erfdienstbaarheden: Geen
Fosfaatrechten 2021: 4.946 kg
Betalingsrechten:
Aantal: 60.96. Uitbetaling per recht 2019: € 262,91 + € 113,71 (vergroening)
Milieuvergunning: Op basis van het besluit landbouw milieubeheer is op 27 augustus 2013 een melding geaccepteerd door de gemeente Loppersum voor het houden van 121 st. melkvee (A1) en 104 st. jongvee (A3)
Melding: Ja
Derogatie: Is aangevraagd
Grondmonsters: Nieuwe bemonstering nodig met ingang van 2020
Verhuur: Ca. 5 ha is in 2021 tijdelijk verhuurd voor de bollenteelt
Notaris voorkeur: Notaris Huitsing te Middelstum

PM POST:
(Eventuele) overname posten:
Aanwezig ruwvoer, veestapel, inventaris, betalingsrechten, fosfaatrechten (een en ander in nader overleg)

Kosten:
De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten ofwel een bankgarantie af te geven van 10% van de koopsom.

BEZICHTIGING: Uitsluitend op afspraak.

PRIJS: Op aanvraag

AANVAARDING EN BETALING: In overleg.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Jirnsum, Rijksweg 4: Woning met schuur en ligboxenstal en ca. 20 ha weiland (verkocht)

Woning met schuur en ligboxenstal en verdere bijgebouwen en diverse percelen weiland aan de Rijksweg 4 onder Jirnsum

Adres: Rijksweg
Huisnummer: 4
Postcode: 9011 XE
Plaats: Jirnsum
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw
Hoofd type: Woonboerderij
Grond: Eigen grond
Perceel opp. opstallen: ca. 0.70.00 ha
Oppervlakte weiland: ca. 19.89.30 ha
Oppervlakte woonkamer: ca. 17,9 m2
Inhoud woongedeelte: ca. 412 m3
Woonoppervlakte: ca. 167 m2
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 9
Aantal slaapkamers: 6

Omschrijving:
Woongedeelte:
Indeling:
Begane grond: Gang/hal met trap naar verdieping, meterkast, inpandig toilet met douche in trapkast;  woonkamer; 2e woonkamer met tegelvloer met vloerverwarming; keuken met eenvoudig rvs-aanrecht; slaapkamer met onderliggende molkenkelder; kleine slaapkamer met voormalige bedstee; kleine bergruimte met voormalige bedstee en kastruimte; doorgang naar schuur
Verdieping: Ruime overloop met kajuit en met cv-installatie (Nefit Ecomline HR);  vier eenvoudige slaapkamers met houten tussenwanden w.v. 1 met kajuit en de rest met dakramen

Bedrijfsgedeelte
Voormalige dubbele friese stal met dwarsstal, 2 hooivakken, houten zolder boven voormalige stalruimte

Constructie:
Woongedeelte:
Traditionele bouw, opgemetselde fundering, steensmuren (beraapt), beschoten kap gedekt met pannen en platdak gedekt met dakleer/bitumen; houten kozijnen met deels isolerende beglazing en deels enkel glas
Bedrijfsgedeelte: Houten gebinten met houten sporenkap, vloeren deels beton deels onverhard (hooivakken), gevels optrokken uit steensmuren, gedekt met pannen met riet onderschoten
Gevels aan verzakking onderhevig).

Voorzieningen:
– Centrale verwarming beneden
– Krachtstroom aanwezig.

Bouwjaar boerderij: oorspronkelijk 1843

Erf/erfverharding/ruwvoeropslag
Rondom de bedrijfsgebouwen
Aard: Beton
Mestplaat: Afm. ca. 5 x 7 meter; met opstaande rand
Kavelpad naar de weg: Lengte: ca. 75 meter
Kunstmestsilo: 1 st.

Ligboxenstal
Type inrichting: 2 + 1 rijig
Bouwjaar: 1985
Afmeting: Ca. 20 x 26.70 = 543 m2
Mestopslag + fundering: Ca. 450 m3; roostervloer met onder de looppaden en boxen mestputten van gemetselde betonblokken. De stal is onderheid
Gevels/topgevels: Spouwmuren; topgevels met damwandprofielbeplating en houten schuifdeur
Spantconstructie: Houten spanten (geen vrije overspanning) met dichte nok
Dakbedekking: Golfplaten (asbesthoudend)
Isolatie: Geen
Inrichting: Ca. 58 ligboxen voor grootvee, voerhek, roostervloer
Type melkstal:1 x 8 melkstal (zij aan zij) met krachtvoerverstrekking (kilo-matic); (reeds gedurende meerdere jaren niet meer in gebruik)
Tanklokaal: Oude melkwinningsapparatuur en gasboiler
Onderhoudstoestand: Goed

Bijgebouwen:
Stenen schuurtje met pannendak, groot ca. 5 x 6.7 meter met aangebouwde berging met kanteldeur en houten deur en golfplatendak, groot ca. 7.5 x 6.7 meter
Achter de woning: Klein stenen schuurtje met pannendak en klein schuurtje met wanden van damwandprofielplaten en pannendak

Ligging:
Landelijk gelegen met vrij uitzicht over de landerijen.

Mogelijkheden:
Het object leent zich uiteraard voor wonen en voor het houden van (hobby-matig) van vee, paarden en schapen.

Planologische Bestemming:
Bestemmingsplan buitengebied 2008, 2e partiele herziening van de voormalige gemeente Boarnsterhim, vastgesteld op 21 mei 2013.
Bestemming: Agrarisch (gebouwen, weiland)
Aanduiding: gaaf gebied

Weiland:
Grondsoort: Kalkarme zware kleigrond.
Alle percelen zijn gedraineerd.
Door de landerijen loopt een pers- en elektriciteitsleiding.

Overige informatie en bijzonderheden:
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas (geen riool- en kabelaansluiting).
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Belemmeringenwet Privaatrecht en Opstalrechten:
Perceel 1225: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van Vitens
Perceel 1244: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens
Perceel 1248: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens
Perceel 1291: Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van Vitens
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
Asbest: In het registergoed is voorzover aan verkoper bekend asbest verwerkt, o.m. op het dak van de ligboxenstal. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Pfas: Geen verontreiniging met Pfas bekend. Koper  vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid, die uit de aanwezigheid van enig Pfas in het registergoed kan voortvloeien.
Erfdienstbaarheden: Geen.
Energielabel: (voorlopig) G.
Mestplaatsingsruimte: Een aantal ha’s zijn voor 2020 niet beschikbaar voor mestplaatsingsruimte (aantal ha’s in overleg)
Betalingsrechten: Overname betalingsrechten van derden
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

De boerderij is eveneens te koop zonder weiland.

Vraagprijs: Verkocht

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht bij aankoop een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.