’t Zandt, Omtadaweg 1

Namens opdrachtgever te koop aangeboden 

Ca. 42 ha losse grond aan de Omtadaweg te ’t Zandt (Gr.).
Grondsoort: Zware kalkhoudende kleigrond met een matig humeuse bovengrond op een zware kleiondergrond, gedraineerd, met een goede ontsluiting aan de Omtadaweg en Hooiweg en via een kavelpad, lang ca. 450 meter x 3.50 meter breed.

PLANOLOGISCHE BESTEMMING:
Gemeente Eemsdelta (voormalige Gemeente Delfzijl
Bestemmingsplan Buitengebied Noord:
Enkel bestemming: Agrarisch – dijken landschap

OVERIGE INFORMATIE EN BIJZONDERHEDEN:
Zakelijke rechten en opstalrechten nutsvoorzieningen op een aantal percelen tbv:
Gasunie Transport Services te Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen en EBN B.V. te Utrecht
Erfdienstbaarheden: Geen
Betalingsrechten: Aanwezig
Grondmonsters: Aanwezig

Kosten:
De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten ofwel een bankgarantie af te geven van 10% van de koopsom.

PRIJS: Op aanvraag

AANVAARDING EN BETALING: In overleg.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.