EE, Tibsterwei 1 (verkocht)

Bedrijfsgebouw (thans mechanisatiebedrijf) met erf en ondergrond, Tibsterwei 1 te EE, groot 2.092 m².

Te koop aangeboden:

Bedrijfsgebouw (thans mechanisatiebedrijf) met (voormalige woning, slooprijp), erf en ondergrond, Tibsterwei 1 te EE.

Beschrijving

Indeling loods: 
Deel werkplaats (verwarmd) met overheaddeur en loopdeur: ca. 396 m2 met meterkast + toiletgroep: 5,66 m².
Toilet + wasruimte: 6,72 m².
Magazijn + winkel: ca. 75 m².

Trap naar verdieping:
Indeling: Open zolderberging
Kantine met eenvoudig rvs aanrecht en cv-ketel: 18,84 m²
Kantoorruimte: 17,06 m²
Kantoorruimte/spreekkamer: 14,04 m²
Inpandige opslagruimte: 12,46 m²
Toiletgroep: 6,72 m²

Deel werktuigloods met 2x open zolder cq. berging: ca. 255 m2 + zolderberging 2x ca. 60 m².

Opbouw: Spouwmuren (steen) met deels golfplaten zijgevelbedekking, houten kozijnen met enkel glas, betonvloer, stalen  spanten en golfplatendak met lichtplaten (lichtkoepel) vernieuwd in 2017) en metalen schuifdeur en loopdeur.

Vervallen woning: Slooprijp.

Kadastrale omschrijving: 
Gemeente Ee, sectie C, nrs. 1641 en 1413, totaal groot 2.092 m².

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas, rioolaansluiting.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
(Oude) onderzoeksrapporten aanwezig.
Opvangbak naast loods geleegd en met zand volgestort.
Olieverontreiniging op betonvloer in loods.
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. op het dak en zijgevels van de loods, jongveestal, dakbeschot van de vervallen woning en asbestdeeltjes bij de vervallen woning. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Onderzoeksplicht: De koper wordt nadrukkelijk gewezen op haar onderzoeksplicht omdat de huidige eigenaar niet de gebruiker van het pand is geweest. Een artikel van deze strekking en een vrijwaring van de eigenaar wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
Gebruik: Het geheel is thans in gebruik als mechanisatiebedrijf.
Lasten: De waterschapslasten bedragen voor 2017: € 195,06.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.