Garyp, Westerein 34 (verkocht)

Namens opdrachtgever Provinsje Fryslân per inschrijving te koop aangeboden

Woon-, stelpboerderij met tuin en een perceeltje weiland, groot 0.69.69 ha te Garyp, Westerein 34.

Adres: Westerein
Huisnummer: 34
Postcode: 9263 PD
Plaats: Garyp
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw
Hoofd type: Stelpboerderij met erf, tuin en ondergrond
Grond: Eigen grond
Perceel opp.: ca. 6.969 m2
Oppervlakte woonkamer: ca. 24 m2
Inhoud: ca.  950 m3
Woonoppervlakte: ca. 138 m2
Overige inpandige ruimten: ca. 82 m2
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 4

Omschrijving:
Woongedeelte:
Indeling:
Entree/hal met meterkast (7.58 m2), woonkamer (23.68 m2), woonkeuken met eenvoudig keukenblok (30.13 m2), slaapkamer met vaste kasten (10.04 m2), doorgang (4.05 m2) met toiletruimte met staand toilet en fonteintje (3.2 m2) en badkamer v.v. douchehoek en badmeubel (5.21 m2), achterportaal met trapopgang (6.88 m2), bijkeuken met wasmachineaansluiting (12.58 m2), en toegang tot de inpandige  berging/garage (ca. 35.10 m2);
Verdieping: Overloop met vaste kast (3.5 m2), drie slaapkamers (resp. 10.43 / 7.18 / 13.60 m2) en toegang tot de bergzolder (47.35 m2).
Bergzolder via een luik te bereiken.

Constructie woongedeelte:
Traditionele bouw
Overwegend steensmuren deels v.v. voorzetwanden en met een achtergevel van spouw
Vloeren: deels hout, deels beton
Verdiepingsvloer: hout
Plafonds: zachtboard/gips
Kozijnen (hout) met deels isolerende beglazing, deels enkel glas
Goten: hout/zink
Dak: schilddak, gedekt met betonpannen

Bouwjaar: ca. 1905; nadien verbouwd

Staat van onderhoud: Het object verkeert deels in een matige staat van onderhoud en is reeds geruime tijd niet bewoond. Het pand is reeds gedurende een aantal afgesloten cq. dichtgetimmerd.

Erf:
Ruim erf met tuin en een naast en achterliggend perceeltje weiland.

Kadastrale omschrijving:
Gemeente Bergum, sectie H, nr. 3712, groot 6.969 m2

Bestemmingsplan
Het object ontleent zijn bestemming aan het inpassingsplan Centrale As, dat is vastgesteld op 30 juni 2010.
Bestemming: enkel bestemming wonen – A7 met bouwvlak (rond de huidige bebouwing) en enkel bestemming tuin

Nadere informatie over het bestemmingsplan en een eventuele wijzigingsmogelijkheid is verkrijgbaar op het gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel te Burgum, 14-0511 of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overige informatie en bijzonderheden:
(Nuts)voorzieningen: De nutsvoorzieningen zijn afgekoppeld, nl. gas, water, elektriciteit, media en communicatie, cv-ketel. Vanaf de meterkast tot aan de openbare weg zijn de aansluitingen verwijderd.
Geschatte kosten voor het opnieuw aansluiten van deze voorzieningen zijn:

  • Elektra voor 3 x 25 A: ca. € 800,00 incl. BTW
  • Gas (Stedin): € 1.270,00 incl. BTW (tot 25 meter)
  • Water (Vitens): ca. € 840,00 incl. BTW (tot 25 meter)
  • Media en communicatie (kabel, schotel, glasvezel): afhankelijk van de wens

Koper dient zelf zorg te dragen voor nieuwe aansluitingen nutsvoorzieningen.

Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt. Hiervoor is een inventarisatierapport opgesteld. Dit asbestinventarisatierapport d.d. 8 oktober 2019 is op verzoek per email verkrijgbaar. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
In 2018 is er asbest verwijderd van de locatie. Op verzoek is dit evaluatierapport eveneens per email verkrijgbaar.
Onderzoeksplicht: De koper wordt nadrukkelijk gewezen op haar onderzoeksplicht omdat de huidige eigenaar niet de bewoner van het pand is geweest. Een artikel van deze strekking en een vrijwaring van de eigenaar wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
Energielabel: Energielabel G.
Lasten: De waterschapslasten bedragen voor 2019: € 65,55
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Voorbehoud: De verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeuring provinsje Fryslân.

Koop: De koop geschiedt door middel van een inschrijving.

Bezichtiging:
I.v.m. het groot aantal belangstellenden acht de opdrachtgever, de provincie Fryslân, het niet verantwoord om een open dag te organiseren. Alhoewel de corona-maatregelen inmiddels enigszins zijn versoepeld, is het niet verantwoord, ook niet op afspraak en met maximaal 2 personen, om de vele belangstellenden na elkaar door het pand rond te leiden.
Het is niet haalbaar om na elke bezoeker/bezichtiging het pand volledig te ontsmetten.

Interieur:
Om belangstellenden toch een indruk van het interieur te geven, heeft opdrachtgever een videopresentatie gemaakt.

 

De buitenkant van het object en de omgeving is op eigen gelegenheid te bekijken. De opdrachtgever verzoekt u daarbij nadrukkelijk de navolgende regels in acht te nemen:

  • auto parkeren op de nabijgelegen carpoolplaats;
  • met maximaal 3 personen tegelijk het object bezoeken;
  • 1,5 m afstand van elkaar houden;
  • andere belangstellenden de ruimte geven om ook om het pand heen te lopen en even naar binnen te kijken.

Diegene die het object wordt gegund, krijgt voor een definitief akkoord alsnog de mogelijkheid het object (intern) te bezichtigen.

Richtprijs: Verkocht.

Belangstellenden kunnen via e-mailadres: info@jouwertdevries.nl een inschrijfformulier aanvragen.

Uw schriftelijke bieding dient in een gesloten enveloppe uiterlijk op vrijdag 12 juni 2020 voor 12:00 uur op één van de volgende manieren te zijn binnengekomen:

  • bezorgen bij Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries, Wurgedyk 15, 9051 LE Stiens;
  • per (aangetekende) post op het hiervoor genoemd adres.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aanvaarding en betaling: In overleg.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.