Goutum, Wergeasterdyk 45 (verkocht)

Stelpboerderij met (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen (o.a. ligboxenstal, jongveestal, garage, werktuigberging), erf, ondergrond en ca. 0.62.05 ha eigen grond.

Namens opdrachtgever Gemeente Leeuwarden te koop aangeboden:

De stelpboerderij met ligboxenstal en verdere (agrarische) bijgebouwen, erfverharding, erf en ondergrond, Wergeasterdyk 45 te Goutum, groot ca. 0.62.05 ha.

Adres: Wergeasterdyk
Huisnummer: 45
Postcode: 8941 ZX
Plaats: Goutum
Provincie: Fryslân
Soort woning: Stelpboerderij
Hoofd type: Boerderij met agrarische bedrijfsgebouwen
Grond: Eigen grond
Perceel opp.: 6.205 m²
Oppervlakte woonkamer: ca. 25 m²
Inhoud woongedeelte: ca. 550 m³
Woonoppervlakte: ca. 166 m²
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 4

Omschrijving:

Woongedeelte
Indeling:
Begane grond: Gang met meterkast (elektra); woonkamer; slaapkamer met bedstee en vaste kasten; inpandige natte cel met douche, toilet en wastafel (oud en niet meer in gebruik); inpandige natte cel met douche, toilet en wastafel; woonkeuken met eenvoudige keuken (oud) en toegang naar molkenkelder en toegang naar trapopgang naar slaapkamer boven kelder en verdieping.
Verdieping: Slaapkamer boven molkenkelder; overloop met drie zeer eenvoudige slaapkamers w.v. twee met kajuit en spekhok.

Constructie woongedeelte
Muren; Steensmuren.
Vloeren: Deels hout, deels beton.
Verdiepingsvloer: Hout.
Plafonds: Gips/zachtboard.
Verwarming: Gaskachels.
Deels isolerende beglazing, deels enkel glas.
Kozijnen (hout).
Goten: Hout/zink.
Dak woongedeelte: Deels gebakken, deels betonpannen met beschoten kap.

Bijzonderheden: Veel achterstallig onderhoud (goten/kozijnen) en veel scheurvorming in voorgevel als gevolg van verzakking. Woongedeelte intern deels zeer eenvoudig.

Bedrijfsgebouwen (voormalige) melkveehouderij:

Schuur
Bouwjaar: 1870.
Afmetingen: ca. 20 x 18 meter.
Inrichting: friese stal met dwarsstal met ca. 50 standplaatsen en schuur met hooivakken en zolder.

Ligboxenstal
Bouwjaar: Omstreeks 1982.
Afmeting: ca. 16 x 36 meter.
Mestopslag: ca. 300 m2.
Inrichting: 72 boxen (R-boxen) met zelfsluitend voerhek.
Type melkstal 2 x 5 stand visgraatmelkstal (niet meer in gebruik).
Inrichting tanklokaal: Niet meer in gebruik.

Jongveestal
Bouwjaar: ca. 1971.
Afmeting: ca. 9 x 15 meter.
Inrichting: 28 boxen.

Half-open berging
Afmeting: ca. 6 x 8 meter.

Wagenloods/garage
Afmeting: ca. 6 x 8 meter.

Veestalling
Afmeting: ca. 7 x 7 meter.
Gevels: Halfsteens.

Berging (voormalig tanklokaal)
Afmeting: ca. 4 x 5 meter.

Mestopslag
Type: Mestput met dek.
Oppervlakte: 16 x 12 meter.
Inhoud : ca. 300 m³.
Ruwvoeropslag:
Afmeting: 16 x 12 meter (op dek van de mestput).

Erf/erfverharding
Oppervlakte: ca. 750 m² (incl. gierkolk van 80 m³ inhoud).

Kadastrale aanduiding
Opstallen, erf en ondergrond.
Gemeente Huizum, sectie K,
nr. 208 (erf en ondergrond), groot 0.22.00 ha,
nr. 209 (dls) (erf en ondergrond), groot ca. 0.40.05 ha,
Totaal groot ca. 0.62.05 ha.

Planologische bestemming
Volgens het bestemmingsplan De Zuidlanden Oost, vastgesteld op 18 juni 2007.
Bestemming: Agrarische bebouwing.
Aanduiding: Te handhaven hoofdvorm.

Algemeen
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Plandeel Oost” en heeft hier een bestemming ‘agrarische bebouwing’. Hierbinnen mogen gebouwen worden opgericht ten behoeve van een agrarisch bedrijf en een bedrijfswoning. Zelfstandige woningbouw is niet toegestaan.
In het bestemmingsplan heeft het pand een beschermende status. De hoofdvorm dient behouden te blijven. In het bijbehorende aanlegvergunningstelsel is aangegeven dat als de hoofdvorm niet behouden kan blijven vergunning voor sloop kan worden verleend. Vanuit het cultuurhistorische belang zal bij eventuele nieuwbouw een ‘stedenbouwkundige’ benadering gezocht worden, in termen van hoofdmassa, oriëntatie en dergelijke. Bij omzetting van de bestemming in een woonbestemming is geluid een belangrijk aspect. Bij de aanleg van de Haak is het geluid al getoetst op de aanwezige bedrijfswoning. Aangezien het mogelijk gaat in een omzetting van een bedrijfswoning in een reguliere woning is hier in eerste instantie geen belemmering voor een wijziging te verwachten. Bij de uitwerking van plannen door koper wordt het advies meegegeven hierover vooraf met de gemeente in contact te treden.

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gastank.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. Het beschikbare bodemonderzoek wordt nog geactualiseerd.
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien. Er wordt nog een asbest-inventarisatie uitgevoerd.
Erfdienstbaarheden: Het object wordt geleverd vrij van erfdienstbaarheden.
Onderzoeksplicht: De koper wordt nadrukkelijk gewezen op haar onderzoeksplicht omdat de huidige eigenaar niet de bewoner van het pand is geweest. Een artikel van deze strekking en een vrijwaring van de eigenaar wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
Energielabel: Voorlopig energielabel G. Nieuw label wordt aangevraagd.
Lasten: De waterschapslasten bedragen voor 2017: ca. € 200,00.
Zonnepark: Op de achter de boerderij gelegen weilanden is een omgevingsvergunning afgegeven voor de aanleg van een zonnepark. De huidige stand van zaken is, dat de kans groot is, dat dit wordt aangelegd.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.
Ligging en aard van belendingen:
Gelegen in het buitengebied van de gemeente Leeuwarden nabij het dorp Goutum.
Voorbehoud: De verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeuring gemeente Leeuwarden.

Vraagprijs: Verkocht onder voorbehoud

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.