Verbetering van de bedrijfsomstandigheden

Een manier om op een eenvoudige wijze en zonder bijkomende kosten tot een betere verkaveling van de landerijen te komen is via een kavelruil. Minimaal drie partijen zijn nodig die grond inbrengen en daarnaast moet er sprake zijn van ruiling van gronden.

Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries heeft de mogelijkheid om dergelijke overeenkomsten met betrokken partijen af te sluiten en na ondertekening door de partijen wordt ervoor gezorgd, dat de overeenkomst via de notaris ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de inspecteur van de landinrichtingdienst. Deze geeft op zijn/haar beurt advies of de ruiling voor subsidiëring van de kosten in aanmerking komt.