Deskundig advies bij onteigening

Een van de ingrijpendste gevolgen in het boerenbedrijf, zowel emotioneel als zakelijk, is de situatie, dat de overheid (gemeente, provincie, centrale overheid, waterschap) grond nodig heeft voor andere dan agrarische doeleinden. De gevolgen kunnen dermate groot zijn, dat men noodgedwongen het bedrijf ter plaatse moet beëindigen of verplaatsen.

Onteigening houdt in dat alle schaden, zoals vermogensschade, inkomensschade, omrijschade, snijschade, aanloopschade, verhuiskosten woning/bedrijf en wederinrichtingskosten, extra accountantskosten etc. worden vergoed. Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries kan voor u een juiste partner zijn in dit proces. Een proces dat soms een lange periode in beslag neemt om het tot een goed einde te brengen.

De met zich meebrengende adviseurskosten vormen een schadepost, welke de overheid dient te vergoeden. Om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen, vindt regelmatig over dit onderwerp bijscholing plaats.