Stiens, Wurgedyk 20 (verkocht)

Woonboerderij met/zonder weiland, schitterend gelegen aan de Dokkumer Ee op 2.732 m² eigen grond.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

De prachtig aan de Dokkumer Ee gelegen woonboerderij met/zonder 11.38.55 ha weiland, staande en gelegen aan de Wurgedyk 20 te Stiens.

Adres: Wurgedyk
Huisnummer: 20
Postcode: 9051 LE
Plaats: Stiens
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw
Hoofd type: Woonboerderij
Grond: Eigen grond
Perceel opp.:  2.732 m²
Oppervlakte woonkamer: ca. 28 m²
Inhoud: ca. 425 m³
Woonoppervlakte: ca. 165 m²
Aantal verdiepingen: 2
Tot. aantal kamers: 7
Aantal slaapkamers: 4
Vraagprijs: Verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Woongedeelte
Indeling:
Entree met stoppenkast en watermeter (ca. 7 m²); keukenkamer met tegelwand en rvs-aanrechtblad (ca. 20 m²) en toegang naar toilet cq. wasmachineruimte; tussenkamer (ca. 22 m²); voorkamer met schouw en tegelvloer (ca. 28 m²);  doorloop tussen tussenkamer en badkamer (ca. 5,7 m²); toilet met wastafel (ca. 2,4 m²) badkamer (bj. 2005) met hoekbad, dubbele inloopdouche, dubbele wastafel, vloerverwarming (ca. 11 m²); slaapkamer (ca. 19 m2); bijkeuken met houten zolder (ca. 10 m²).
Verdieping: Overloop met bergkast en vlizotrap (ca. 11 m²); drie slaapkamers resp. groot ca. 14, 7 en 9 m².
Zolderberging (te bereiken via vlizotrap) (ca. 14 m² vloeroppervlak).

Schuur met voormalige stalruimte (ca. 486 m²) met afzuiginstallatie op zolder (Nefit) en cv-installatie (1992) (Ecomline HR) met gasboiler (2005) en zolder.

Constructie woongedeelte
Traditionele bouw, opgemetselde fundering, steensmuren (deels geïsoleerd (badkamer en slaapkamer)), vloeren beton, beschoten kap gedekt met cementpannen met onderliggende geïsoleerde dakplaten (2005), met deels houten/deels kunststof kozijnen met isolerende beglazing.

Bedrijfsgedeelte: Houten gebinten met houten sporenkap, vloeren grotendeels beton, gevels optrokken uit steensmuren, gedekt met riet (ca. 25 jr.) en voorvlak met golfplaten, kunststof goten en kunststof “ûleboerd”.

Voorzieningen
– op de boerderij bevinden zich bliksemafleiders
– centrale verwarming beneden en op verdieping
– krachtstroom aanwezig
– op de woning bevinden zich 28 zonnepanelen. Opbrengst 2016: ca. 5.377 kwh

Bouwjaar: Oorspronkelijk 1825.

Erf
Ruim erf, deels voorzien van beton en een perceeltje weiland. In het erf bevindt zich een beerput.

Ligging
Zeer fraai en landelijk gelegen aan de Dokkumer Ee op ca. 5 km van Stiens, aan het eind van een doodlopende weg en aan het fietspad Bartlehiem – Leeuwarden, met vrij uitzicht over de landerijen.

Mogelijkheden
Het object leent zich uiteraard voor wonen en is uitermate geschikt voor het houden van paarden en schapen.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Hijum, sectie G.
1466 (boerderij met erf en ondergrond), groot 0.27.32 ha.

Aanvullend weiland te koop (eventueel ook in gedeelten mogelijk).
Weiland: 11.38.55 ha.
Grondsoort: Kalkarme zware kleigrond.
Alle percelen zijn gedraineerd.
Door de landerijen loopt een pers- en elektriciteitsleiding.
De waterschapslasten voor het weiland bedragen € 71,12 ha.
De ruilverkavelingslasten bedragen € 28,90 per ha per jaar met als eindjaar 2019.

Vraagprijs weiland: Op aanvraag.

Agrarisch natuurbeheer
Op de percelen 212 en 215: Beheerpakket kruidenrijk grasland met als maaidatum 15 juni. Vergoeding € 1.259,49 per ha per jaar. Daarnaast is er een vergoeding van € 115,60 per ha mogelijk voor toediening ruige mest (10 – 20 ton /ha).
Perceel 407: Vergoeding legselbeheer van € 60,00 per ha.
Einddatum natuurbeheer 31 december 2021.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Hijum, sectie G,
407 (weiland), groot 3.34.40 ha.
1463 (weiland), groot 3.12.25 ha.
212 (weiland), groot 2.89.10 ha.
215 (weiland), groot 2.02.80 ha.
Totaal 11.38.55 ha.

Planologische bestemming boerderij
Bestemmingsplan buitengebied Leeuwarderadeel:
Vastgesteld op 4 juli 2013.

Bestemmingen
Enkel bestemming: Agrarisch.
Maatvoering.
Bouwvlak.
Functieaanduiding specifiek vorm van agrarisch-bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf.
Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied.
(Nadere informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens, 058-2576666).

Overige informatie en bijzonderheden:
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas (geen riool- en kabelaansluiting).
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
In mei 2004 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De toen gedane conclusies en aanbevelingen gaven geen belemmering voor de gebruikelijke vormen van bodemgebruik, zoals bewoning.
Koop: De boerderij is eveneens te koop zonder weiland.
Asbest: In het registergoed is voorzover aan verkoper bekend asbest verwerkt, o.m. op de deur naar bedrijfsgedeelte, binnenbetimmering keukenkamer, noordkant dakbeschot. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Erfdienstbaarheden: Geen.
Energielabel: G.
Lasten: De waterschapslasten bedragen voor 2017 € 161,90 (boerderij). De ruilverkavelingslasten bedragen voor € 7,90 per ha met als eindjaar 2019.
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Prijs: Verkocht
Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.