Sterk in taxatiewerk

De makelaar is bij uitstek de persoon om als taxateur op te treden. Dat komt door zijn ervaring in waardebepaling en zijn inzicht in de prijsontwikkelingen. Daarom vormen taxaties een belangrijk onderdeel van de makelaarsactiviteiten.

Zo kan Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries diverse taxatiewerkzaamheden verzorgen, zoals o.a.:

  • taxatie bij aan- en verkoop van agrarische bedrijven
  • taxatie bij aan- en verkoop van losse kavels bouw- en weiland
  • vaststellen van de verpachte waarde bij aankoop van de verpachter of verkoop door de verpachter
  • waardering van uit erfenis verkregen onroerend goed
  • taxatie bij overdracht van het bedrijf aan de kinderen
  • bepalen van de waarde bij overgang naar privé, wanneer men blijft wonen op de boerderij na beëindiging van het bedrijf
  • bepaling van de onteigeningsschade bij overheidsingrijpen
  • vaststellen waardevermindering onroerend goed, de zgn. planschade
  • taxatie in kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ), een waarde welke een basis vormt voor verschillende belastingaanslagen (o.a. waterschap, gemeente, nivo van afschrijvingen)