Wâlterswâld, Foarwei 66 (verkocht)

Kop-hals-romp boerderij met (voormalige) agrarische bedrijfsopstallen en weiland, groot 2.09.15 ha.

Namens opdrachtgever Provinsje Fryslân te koop aangeboden:

Boerderij (kop-hals-romp) met twee aangebouwde ligboxenstallen, werktuigberging, sleufsilo’s, kuilplaten, erfverharding, erf, ondergrond en een perceel weiland, Foarwei 66 te Wâlterswâld.

Adres: Foarwei 
Huisnummer: 66
Postcode: 9113 PE 
Plaats: Wâlterswâld
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw 
Hoofd type: Boerderij met voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
Grond: Eigen grond 
Perceel opp.: 20.915 m²
Oppervlakte woonkamer: ca. 22.75 m²
Woonoppervlakte: ca. 128 m²
Aantal verdiepingen: 2 
Tot. aantal kamers: 7 
Aantal slaapkamers: 4

Omschrijving

Woongedeelte
Indeling:
Entree/hal met meterkast en open trap naar verdieping (ca. 9 m²); woonkamer met schouw (ca. 22.75 m²); woonkeuken (ca. 20.80 m²) met keuken met inbouwapparatuur (oven, koelkast, afzuigkap; kantoor cq. hobbyruimte (ca. 15.75 m²); bijkeuken met wasmachine aansluiting en cv-ketel (ca. 12.25 m²); toilet met wastafel (ca. 1.50 m²); natte ruimte met bad en wastafel (ca. 4.20 m²); doucheruimte (ca. 1.30 m²).
Verdieping: Overloop met bergruimte achter knieschot
Vier slaapkamers (ca. 11.10 m2 , 8.65 m2, 5.65 m2,  15.50 m2) en toilet met ingebouwde wastafel

Constructie woongedeelte
Spouwmuren.
Vloeren: Beton met plavuizen en houten vloer in woonkamer.
Verdiepingsvloer: Hout.
Plafonds: Gips/zachtboard.
Centrale verwarming (beneden).
Deels isolerende beglazing, deels enkel glas (op verdieping).
Kozijnen (hout).
Goten: Hout/zink.
Dak woongedeelte: Betonpannen, beschoten kap.

Bouwjaar: ca. 1969; renovatie omstreeks 1984.

Bedrijfsgedeelte
Schuur met voormalige Friese stalruimte met twee paardenboxen, deel, voormalig tanklokaal , zolder, kantoortje en kast.
Oppervlakte: ca. 240 m².

Constructie bedrijfsgedeelte
Steensmuren, houten gebinten met rieten dak en houten zolder boven Friese stal.

Bijgebouwen
Ligboxenstal I
Bouwjaar: ca. 1976.
Opbouw: Halfsteensmuren, roostervloer met onderliggende mestkelder, inhoud ca. 400 m3 (gezien de leeftijd van de gierkelder is instroom van grondwater/hemelwater mogelijk), stalen spanten, golfplatendak (asbesthoudend). 
Oppervlakte: ca. 670 m².
(Voormalige)visgraatgmelkstal: zonder inrichting.

Ligboxenstal II
Bouwjaar: ca. 1988.
Opbouw: Halfsteensmuren, met overheaddeur, roostervloer met onderliggende mestkelder, inhoud ca. 1.200 m³, stalen spanten, golfplatendak (asbesthoudend). 
Oppervlakte: ca. 535 m².

Werktuigenloods
Opbouw van stalen spanten met gevels en dak van golfplaten (asbesthoudend). Oppervlakte: ca. 150 m².
Bouwjaar: 1981

Erf
– gierkolk 
– erfverharding (beton), veepad naar Blaulânsreed
– 2 kuilplaten / 5 sleufsilo’s

Weiland (achter de bedrijfsgebouwen)
Omschrijving: Zandgrond.
Ligging: Achter en naast de gebouwen.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Akkerwoude, sectie N, nr. 559, groot 2.09.15 ha.

Planologische bestemming
Bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel, vastgesteld d.d. 2 juli 2013.
Bestemming: Wonen (gebouwen); Agrarisch (weiland); Veepad naar Blauwlandsreed (bos).
Dubbelbestemming: Archeologische verwachtingswaarde 2.
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone radar.
Nadere informatie over het bestemmingsplan verkrijgbaar op het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel te Damwoude, tel. 14-0511 of op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas, rioolaansluiting.
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. Verkennend bodemonderzoek d.d. 29 juli 2008 ter inzage.
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. op dak ligboxenstallen, plafond voormalige melkstal, binnenbetimmering schuur en ligboxenstallen en gevels/dak werktuigenloods. Geschatte oppervlakte ca. 1.950 m². Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Onderzoeksplicht: De koper wordt nadrukkelijk gewezen op haar onderzoeksplicht omdat de huidige eigenaar niet de bewoner van het pand is geweest. Een artikel van deze strekking en een vrijwaring van de eigenaar wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
Energielabel: Voorlopig energielabel D. Nieuw label wordt aangevraagd.
Jachtrecht: Indien aanwezig op het perceel weiland, dan verplicht koper zich dit recht te respecteren.
Lasten: De waterschapslasten bedragen voor 2015: € 443,12. De herinrichtingsrente bedraagt  € 141,84. Eindjaar 2032
Kosten: De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum. 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom + de koopsom van de eventuele roerende zaken

Vraagprijs: Verkocht.
Aanvaarding en betaling: In overleg.
Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.